RP 24 Sp. z o.o.
ul. Dywizji Wołyńskiej 23B/3
80-041 Gdańsk
POLAND

e-mail: info@jv24.org